#1936

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - VIP

Nổi bật: Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl – max , cú max lv29 cs 73 tl , mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa , 4đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 129 vé pb , 1058 hs , 407 tg , 202 lửa + 194 bình dầu , 218 rửa pk , max hành trang , 8469 tt + 3983 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mđ , có túi hành trang : mề đay tím +7 % thủ % hồi máu % stas % tàng hình , 85 đục lv1 + 50 đục lv2 , tóc 100 ngọc , còn 21 ngọc

1,414,286 CARD
990,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - VIP

Nổi bật: Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl – max , cú max lv29 cs 73 tl , mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa , 4đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 129 vé pb , 1058 hs , 407 tg , 202 lửa + 194 bình dầu , 218 rửa pk , max hành trang , 8469 tt + 3983 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mđ , có túi hành trang : mề đay tím +7 % thủ % hồi máu % stas % tàng hình , 85 đục lv1 + 50 đục lv2 , tóc 100 ngọc , còn 21 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ