#1936

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - VIP

Nổi bật: Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl – max , cú max lv29 cs 73 tl , mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa , 4đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 129 vé pb , 1058 hs , 407 tg , 202 lửa + 194 bình dầu , 218 rửa pk , max hành trang , 8469 tt + 3983 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mđ , có túi hành trang : mề đay tím +7 % thủ % hồi máu % stas % tàng hình , 85 đục lv1 + 50 đục lv2 , tóc 100 ngọc , còn 21 ngọc

950,000 CARD
665,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - VIP

Nổi bật: Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl – max , cú max lv29 cs 73 tl , mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa , 4đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 129 vé pb , 1058 hs , 407 tg , 202 lửa + 194 bình dầu , 218 rửa pk , max hành trang , 8469 tt + 3983 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mđ , có túi hành trang : mề đay tím +7 % thủ % hồi máu % stas % tàng hình , 85 đục lv1 + 50 đục lv2 , tóc 100 ngọc , còn 21 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ