#1958

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 100 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ chỉ số cao khảm 2 hoặc 3 lỗ , cánh +19 +27 tl – max 5,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , 1106 điểm CT ( gần 2k điểm nữa là có đb ) , mề tím +7 2d stb % thủ % xg % bỏng lửa , 10đ tặng ngọc , 232 hs , 31 bvl , max hành trang , nhiều nl mđ xanh , có túi hành trang , 2274 tt + 1944 klvt thoải mái đập đồ +13 , 2 tóc 100 ngọc , còn 24 ngọc , km 1tr9 vàng

1,214,286 CARD
850,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 100 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ chỉ số cao khảm 2 hoặc 3 lỗ , cánh +19 +27 tl – max 5,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , 1106 điểm CT ( gần 2k điểm nữa là có đb ) , mề tím +7 2d stb % thủ % xg % bỏng lửa , 10đ tặng ngọc , 232 hs , 31 bvl , max hành trang , nhiều nl mđ xanh , có túi hành trang , 2274 tt + 1944 klvt thoải mái đập đồ +13 , 2 tóc 100 ngọc , còn 24 ngọc , km 1tr9 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ