#1958

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 100 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ chỉ số cao khảm 2 hoặc 3 lỗ , cánh +19 +27 tl – max 5,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , 1106 điểm CT ( gần 2k điểm nữa là có đb ) , mề tím +7 2d stb % thủ % xg % bỏng lửa , 10đ tặng ngọc , 232 hs , 31 bvl , max hành trang , nhiều nl mđ xanh , có túi hành trang , 2274 tt + 1944 klvt thoải mái đập đồ +13 , 2 tóc 100 ngọc , còn 24 ngọc , km 1tr9 vàng

1,214,286 CARD
850,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 100 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ chỉ số cao khảm 2 hoặc 3 lỗ , cánh +19 +27 tl – max 5,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , 1106 điểm CT ( gần 2k điểm nữa là có đb ) , mề tím +7 2d stb % thủ % xg % bỏng lửa , 10đ tặng ngọc , 232 hs , 31 bvl , max hành trang , nhiều nl mđ xanh , có túi hành trang , 2274 tt + 1944 klvt thoải mái đập đồ +13 , 2 tóc 100 ngọc , còn 24 ngọc , km 1tr9 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ