#1968

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +7 2d stb , vk +14 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +18 11% stl – max 6% mana – max 5,6% nộ , 844đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stl dòng sm % né , 8đ tặng ngọc , 2 skill 11x : mưa lửa và kiếm địa chấn , 130 bvl , 854 tg , 632 hs , 2 tẩy k/năng , 22 đục lv1 + 7 đục lv3 , 2880 klvt , max hành trang , cánh phụ vip +3 +11 kl – max 4,6% nộ - max ( hiếm & ngon ) , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

2,350,000 CARD
1,645,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +7 2d stb , vk +14 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +18 11% stl – max 6% mana – max 5,6% nộ , 844đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stl dòng sm % né , 8đ tặng ngọc , 2 skill 11x : mưa lửa và kiếm địa chấn , 130 bvl , 854 tg , 632 hs , 2 tẩy k/năng , 22 đục lv1 + 7 đục lv3 , 2880 klvt , max hành trang , cánh phụ vip +3 +11 kl – max 4,6% nộ - max ( hiếm & ngon ) , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ