#1969

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 117

Nổi bật: Có đệ tử mđ +3 , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +16 5,2% nộ - cao 8% stb +24 tl – max , 449đ ct , cú lv25 cs max 128 tl , mề tím +6 2d stb % hồi máu % xg % bỏng lạnh , 749 hs , 841 tg , nhiều kẹo pet , max hành trang , 26 vé pb , 2401 tt , 20 đục lv1 + 24 đục lv3 , 2 tóc 100 ngọc

1,000,000 CARD
700,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 117

Nổi bật: Có đệ tử mđ +3 , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +16 5,2% nộ - cao 8% stb +24 tl – max , 449đ ct , cú lv25 cs max 128 tl , mề tím +6 2d stb % hồi máu % xg % bỏng lạnh , 749 hs , 841 tg , nhiều kẹo pet , max hành trang , 26 vé pb , 2401 tt , 20 đục lv1 + 24 đục lv3 , 2 tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ