#2030

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15

Nổi bật: Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon chỉ số oke , cánh +15 7% nộ - max chỉ số cánh rất hiếm & ngon , cú lv29 cs 108 tl – cao , mề cam +7 dòng stl dòng tl kl sm % hồi máu % pst % lú lẫn ẩn 8 , tẩy điểm tl , 6003 tt thoải mái đập đồ , 451 hs , 359 tg , 45 vé pb , nhiều nl mđ , max hành trang , có túi hành trang : 60 rửa pk , 1 rương skeleton , nhiều đồ cam k khóa , 23 đục lv1 + 12 đục lv2 + 3 đục lv3 , 157 vé giờ vàng , 949 con lân , mề vàng +7 2d stl dòng % máu % hồi máu % cm , 2 tóc 100 ngọc , km 2tr5 vàng

2,142,857 CARD
1,500,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15

Nổi bật: Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon chỉ số oke , cánh +15 7% nộ - max chỉ số cánh rất hiếm & ngon , cú lv29 cs 108 tl – cao , mề cam +7 dòng stl dòng tl kl sm % hồi máu % pst % lú lẫn ẩn 8 , tẩy điểm tl , 6003 tt thoải mái đập đồ , 451 hs , 359 tg , 45 vé pb , nhiều nl mđ , max hành trang , có túi hành trang : 60 rửa pk , 1 rương skeleton , nhiều đồ cam k khóa , 23 đục lv1 + 12 đục lv2 + 3 đục lv3 , 157 vé giờ vàng , 949 con lân , mề vàng +7 2d stl dòng % máu % hồi máu % cm , 2 tóc 100 ngọc , km 2tr5 vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
224,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +6 +13 tl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 81
210,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +2 +10 tl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77
140,000đ
Có đệ tử stđ 58 vk +13 đồ +12 , vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề có % tàng hình
259,000đ
Đi buôn tẩy full tl , vk +12 đồ +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 61 - buôn
119,000đ
Có đệ tử , Tẩy full điểm tl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
245,000đ
Vk +13 nhẫn +14 , cú cs 16 tl , mđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 76 - săn boss
189,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ vk +12 đồ +12 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78 - hành trang rộng
154,000đ