#2030

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15

Nổi bật: Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon chỉ số oke , cánh +15 7% nộ - max chỉ số cánh rất hiếm & ngon , cú lv29 cs 108 tl – cao , mề cam +7 dòng stl dòng tl kl sm % hồi máu % pst % lú lẫn ẩn 8 , tẩy điểm tl , 6003 tt thoải mái đập đồ , 451 hs , 359 tg , 45 vé pb , nhiều nl mđ , max hành trang , có túi hành trang : 60 rửa pk , 1 rương skeleton , nhiều đồ cam k khóa , 23 đục lv1 + 12 đục lv2 + 3 đục lv3 , 157 vé giờ vàng , 949 con lân , mề vàng +7 2d stl dòng % máu % hồi máu % cm , 2 tóc 100 ngọc , km 2tr5 vàng

2,142,857 CARD
1,500,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15

Nổi bật: Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon chỉ số oke , cánh +15 7% nộ - max chỉ số cánh rất hiếm & ngon , cú lv29 cs 108 tl – cao , mề cam +7 dòng stl dòng tl kl sm % hồi máu % pst % lú lẫn ẩn 8 , tẩy điểm tl , 6003 tt thoải mái đập đồ , 451 hs , 359 tg , 45 vé pb , nhiều nl mđ , max hành trang , có túi hành trang : 60 rửa pk , 1 rương skeleton , nhiều đồ cam k khóa , 23 đục lv1 + 12 đục lv2 + 3 đục lv3 , 157 vé giờ vàng , 949 con lân , mề vàng +7 2d stl dòng % máu % hồi máu % cm , 2 tóc 100 ngọc , km 2tr5 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ