#2053

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 88 - mề ngon

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 12 13 , vk +13 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +14 tt , cú max lv29 cs 114 tl – cao , mề cam vip +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 8 , 2đ tặng ngọc , 1215 hs , 61 tg , 35 vé pb , 220 rửa pk , nhiều kẹo pet , max hành trang , 178 bvl , có túi hành trang : nhiều đồ cam 85 không khóa & nl mđ cấp 3 , 78 vé giờ vàng , 304 con lân , 21 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , nhiều nl mđ xanh , tóc 100 ngọc

600,000 CARD
420,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 88 - mề ngon

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 12 13 , vk +13 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +14 tt , cú max lv29 cs 114 tl – cao , mề cam vip +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 8 , 2đ tặng ngọc , 1215 hs , 61 tg , 35 vé pb , 220 rửa pk , nhiều kẹo pet , max hành trang , 178 bvl , có túi hành trang : nhiều đồ cam 85 không khóa & nl mđ cấp 3 , 78 vé giờ vàng , 304 con lân , 21 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , nhiều nl mđ xanh , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
119,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
315,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
189,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
140,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
210,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
800,000đ