#2058

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 , vk +13 đồ +13 khảm ngon , cú lv17 cs 11 tl , mề cam +7 2d stđ dòng tt % máu % hồi máu ẩn 8 , tẩy điểm tl , 99đ tặng ngọc , 97 tg , nhiều nl mề đay & đồ cam & đồ tím , max hành trang , nhiều kẹo pet & ngọc khảm , 13 vé pb + 15 vé k2 , tóc 100 ngọc , còn 7387 ngọc

2,000,000 CARD
1,400,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 , vk +13 đồ +13 khảm ngon , cú lv17 cs 11 tl , mề cam +7 2d stđ dòng tt % máu % hồi máu ẩn 8 , tẩy điểm tl , 99đ tặng ngọc , 97 tg , nhiều nl mề đay & đồ cam & đồ tím , max hành trang , nhiều kẹo pet & ngọc khảm , 13 vé pb + 15 vé k2 , tóc 100 ngọc , còn 7387 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ