#2059

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 109 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử 16 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +15 7% nộ - max chỉ số ( rất hiếm ) , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas dòng thủ % thủ % hồi máu , tẩy điểm tl , 48đ tặng ngọc , 191 hs , 36 vé pb , 3939 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ , 13 vé k2 , 25 vé giờ vàng , 8 đục lv1 + 9 đục lv2 + 3 đục lv3 , còn 12 ngọc , tóc 100 ngọc

1,128,571 CARD
790,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 109 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử 16 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +15 7% nộ - max chỉ số ( rất hiếm ) , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas dòng thủ % thủ % hồi máu , tẩy điểm tl , 48đ tặng ngọc , 191 hs , 36 vé pb , 3939 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ , 13 vé k2 , 25 vé giờ vàng , 8 đục lv1 + 9 đục lv2 + 3 đục lv3 , còn 12 ngọc , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ