#2067

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 81

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ , cú lv19 cs 83 tl – oke , mề tím +2 dòng % cm , 850 hs , 51 hs , 334 tg , 47 rửa pk , 400 bvl , max hành trang , 1064 tt + 1388 klvt thoải mái đập đồ , 31 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 19 ngọc

250,000 CARD
175,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 81

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ , cú lv19 cs 83 tl – oke , mề tím +2 dòng % cm , 850 hs , 51 hs , 334 tg , 47 rửa pk , 400 bvl , max hành trang , 1064 tt + 1388 klvt thoải mái đập đồ , 31 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 19 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ