#2070

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , ngon

Nổi bật: Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử , vk +12 đồ +12 +13 khảm ngon , cú max lv29 cs 63 tl , mề cam +7 2d stl dòng +1 kntc +1 knpt , tẩy điểm tl , 18đ tặng ngọc , 49 bvl , 110 tg , 62 hs , max hành trang , 1186 titan , nhiều kẹo pet , 11 vé pb , nhiều nl mđ , có túi hành trang : 107 con lân , nhẫn pt 95 không khóa , 181 vé giờ vàng , 104 lửa , nhiều đồ cam , 1v đá thạch anh c2 , tóc 100 ngọc , còn 42 ngọc

1,050,000 CARD
735,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - lôi đài , ngon

Nổi bật: Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử , vk +12 đồ +12 +13 khảm ngon , cú max lv29 cs 63 tl , mề cam +7 2d stl dòng +1 kntc +1 knpt , tẩy điểm tl , 18đ tặng ngọc , 49 bvl , 110 tg , 62 hs , max hành trang , 1186 titan , nhiều kẹo pet , 11 vé pb , nhiều nl mđ , có túi hành trang : 107 con lân , nhẫn pt 95 không khóa , 181 vé giờ vàng , 104 lửa , nhiều đồ cam , 1v đá thạch anh c2 , tóc 100 ngọc , còn 42 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ +12 , cánh 2% nộ , 101 hs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75
84,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ
Vk +12 , cánh +2 , cú cs 33 tl , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
224,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +7 +15 tl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 92
245,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ