#2072

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92

Nổi bật: Có đệ tử , vk +12 đồ +12 , cú max lv29 cs 78 tl , mề +3 dòng % thủ % hồi máu , tẩy điểm tl kl , 13đ tặng ngọc , 2079 tt + 1195 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , tóc 100 ngọc

270,000 CARD
189,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92

Nổi bật: Có đệ tử , vk +12 đồ +12 , cú max lv29 cs 78 tl , mề +3 dòng % thủ % hồi máu , tẩy điểm tl kl , 13đ tặng ngọc , 2079 tt + 1195 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
224,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +6 +13 tl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 81
210,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +2 +10 tl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77
140,000đ
Có đệ tử stđ 58 vk +13 đồ +12 , vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề có % tàng hình
259,000đ
Đi buôn tẩy full tl , vk +12 đồ +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 61 - buôn
119,000đ
Có đệ tử , Tẩy full điểm tl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
245,000đ