#2074

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 82

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +3 +10 tl , cú lv19 cs 36 tl , mề tím +6 2d stl % hồi máu % stas , 15đ tặng ngọc, 144 hs , max hành trang , 16 vé pb , 733 tt + 758 klvt , nhiều đồ cam tím không khóa , tóc 100 ngọc

320,000 CARD
224,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 82

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +3 +10 tl , cú lv19 cs 36 tl , mề tím +6 2d stl % hồi máu % stas , 15đ tặng ngọc, 144 hs , max hành trang , 16 vé pb , 733 tt + 758 klvt , nhiều đồ cam tím không khóa , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ