#2074

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 82

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +3 +10 tl , cú lv19 cs 36 tl , mề tím +6 2d stl % hồi máu % stas , 15đ tặng ngọc, 144 hs , max hành trang , 16 vé pb , 733 tt + 758 klvt , nhiều đồ cam tím không khóa , tóc 100 ngọc

320,000 CARD
224,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 82

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +3 +10 tl , cú lv19 cs 36 tl , mề tím +6 2d stl % hồi máu % stas , 15đ tặng ngọc, 144 hs , max hành trang , 16 vé pb , 733 tt + 758 klvt , nhiều đồ cam tím không khóa , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ