#2098

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Có đệ tử stđ 52 pet dơi , chuyên lôi đài N1 , vk +13 đồ +12 +13 khảm ngon , cánh +9 4,8% nộ - cao +16 kl – gần max , cú max lv29 cs 82 tl , mề +7 2d stđ % thủ sm +1 kntc , tẩy kl tl , 10đ tặng ngọc , 120 hs , 191 bvl , 1 lọ tẩy k/năng , 980 tt , max hành trang , 1v 3 màu , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , còn 191 ngọc , km 3tr4 vàng

700,000 CARD
490,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Có đệ tử stđ 52 pet dơi , chuyên lôi đài N1 , vk +13 đồ +12 +13 khảm ngon , cánh +9 4,8% nộ - cao +16 kl – gần max , cú max lv29 cs 82 tl , mề +7 2d stđ % thủ sm +1 kntc , tẩy kl tl , 10đ tặng ngọc , 120 hs , 191 bvl , 1 lọ tẩy k/năng , 980 tt , max hành trang , 1v 3 màu , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , còn 191 ngọc , km 3tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Vk +12 , cú cs 33 tl , mề đay cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
245,000đ
Vk +12 đồ 12 , mề +1 , 16 hs , 129...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 46
105,000đ
Hợp lôi đài , áo váy +12 , cú cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
224,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
385,000đ