#2124

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12 kl , cú lv19 cs 28 tl , mề tím +2 % máu , 427 tg , 182 vé giờ vàng , 151 hs , 76 vé pb + 43 vé k2 , nhiều kẹo pet & đồ tím không khóa , 20 lửa , max hành trang , 1337 tt + 1515 klvt thoải mái đập +13 , 65 đục lv1 + 52 đục lv2

300,000 CARD
210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12 kl , cú lv19 cs 28 tl , mề tím +2 % máu , 427 tg , 182 vé giờ vàng , 151 hs , 76 vé pb + 43 vé k2 , nhiều kẹo pet & đồ tím không khóa , 20 lửa , max hành trang , 1337 tt + 1515 klvt thoải mái đập +13 , 65 đục lv1 + 52 đục lv2

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ