#2124

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12 kl , cú lv19 cs 28 tl , mề tím +2 % máu , 427 tg , 182 vé giờ vàng , 151 hs , 76 vé pb + 43 vé k2 , nhiều kẹo pet & đồ tím không khóa , 20 lửa , max hành trang , 1337 tt + 1515 klvt thoải mái đập +13 , 65 đục lv1 + 52 đục lv2

300,000 CARD
210,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12 kl , cú lv19 cs 28 tl , mề tím +2 % máu , 427 tg , 182 vé giờ vàng , 151 hs , 76 vé pb + 43 vé k2 , nhiều kẹo pet & đồ tím không khóa , 20 lửa , max hành trang , 1337 tt + 1515 klvt thoải mái đập +13 , 65 đục lv1 + 52 đục lv2

Tài khoản liên quan

Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
119,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
315,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
189,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
140,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
210,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
800,000đ