#2138

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92 - lôi đài

Nổi bật: Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12 13 cs cao , cánh +6 3,2% nộ , cú lv19 cs 48 tl , mề tím +7 2d stl % thủ % máu +1 knpt % kháng all , 27đ tặng ngọc , 36 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , có mđ +1 , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc

550,000 CARD
385,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92 - lôi đài

Nổi bật: Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12 13 cs cao , cánh +6 3,2% nộ , cú lv19 cs 48 tl , mề tím +7 2d stl % thủ % máu +1 knpt % kháng all , 27đ tặng ngọc , 36 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , có mđ +1 , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Vk +12 , cú cs 33 tl , mề đay cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
245,000đ
Vk +12 đồ 12 , mề +1 , 16 hs , 129...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 46
105,000đ
Hợp lôi đài , áo váy +12 , cú cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
224,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
385,000đ