#2141

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên buôn top 198 thương nhân , vk +13 full +13 khảm oke , cánh +10 4% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , set tiểu thương , mề tím +7 2d stl % máu % stbt ẩn 8 , 1452 hs , 82 vé pb + 37 vé k2 , 585 tg , 196 con lân , 93 lửa + 9 bình dầu , max hành trang , nhiều nl mđ , 3718 tt + 1088 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều kẹo pet , 2 đục lv3 , mđ +1 không khóa , tóc 100 ngọc

700,000 CARD
490,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên buôn top 198 thương nhân , vk +13 full +13 khảm oke , cánh +10 4% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , set tiểu thương , mề tím +7 2d stl % máu % stbt ẩn 8 , 1452 hs , 82 vé pb + 37 vé k2 , 585 tg , 196 con lân , 93 lửa + 9 bình dầu , max hành trang , nhiều nl mđ , 3718 tt + 1088 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều kẹo pet , 2 đục lv3 , mđ +1 không khóa , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Hợp lôi đài , áo váy +12 , cú cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
224,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
385,000đ
Có đệ tử , chuyên buôn top 198 thươ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - NGON
490,000đ
Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - VIP
1,550,000đ
Vk +12 đồ 12 , pet cú lv12 , mề +6...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
189,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
175,000đ
Vk +12 , mề tím +3 % thủ % hồi máu...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Có đệ tử , chuyên săn boss & buôn t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - buôn , săn boss
450,000đ