#2143

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 55 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ +7 , chuyên săn boss & k6 , vk +13 full +13 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs max 128 tl 108 kl – gần max , mề cam +8 2d stl % stbt dòng tl % máu % xg , 11 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ & đồ cam & đồ tím , 200 hs , 2 mề đay tím +6 trong túi hành trang , cánh +18 5,6% nộ , 4241 tt + 3430 klvt thoải mái đập đồ +13 , 14 đục lv1 + 5 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 354 ngọc , km 1tr1 vàng

2,214,286 CARD
1,550,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 55 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ +7 , chuyên săn boss & k6 , vk +13 full +13 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs max 128 tl 108 kl – gần max , mề cam +8 2d stl % stbt dòng tl % máu % xg , 11 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ & đồ cam & đồ tím , 200 hs , 2 mề đay tím +6 trong túi hành trang , cánh +18 5,6% nộ , 4241 tt + 3430 klvt thoải mái đập đồ +13 , 14 đục lv1 + 5 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 354 ngọc , km 1tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ