#2143

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 55 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ +7 , chuyên săn boss & k6 , vk +13 full +13 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs max 128 tl 108 kl – gần max , mề cam +8 2d stl % stbt dòng tl % máu % xg , 11 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ & đồ cam & đồ tím , 200 hs , 2 mề đay tím +6 trong túi hành trang , cánh +18 5,6% nộ , 4241 tt + 3430 klvt thoải mái đập đồ +13 , 14 đục lv1 + 5 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 354 ngọc , km 1tr1 vàng

2,214,286 CARD
1,550,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 55 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ +7 , chuyên săn boss & k6 , vk +13 full +13 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs max 128 tl 108 kl – gần max , mề cam +8 2d stl % stbt dòng tl % máu % xg , 11 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ & đồ cam & đồ tím , 200 hs , 2 mề đay tím +6 trong túi hành trang , cánh +18 5,6% nộ , 4241 tt + 3430 klvt thoải mái đập đồ +13 , 14 đục lv1 + 5 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 354 ngọc , km 1tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Vk +12 , cú cs 33 tl , mề đay cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
245,000đ
Vk +12 đồ 12 , mề +1 , 16 hs , 129...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 46
105,000đ
Hợp lôi đài , áo váy +12 , cú cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
224,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
385,000đ