#2156

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - buôn , săn boss

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên săn boss & buôn tẩy full tl , vk +14 đồ full +13 khảm ngon cs oke , cánh +10 4% nộ +17 tl , cú lv16 cs 109 tl , mề cam +7 % máu +1 knpt % stbt % giáp hắc ám % kháng all ẩn 8 , 4đ tặng ngọc , nhiều nl mđ , max hành trang , 2745 klvt , 4 đục lv1 + 3 đục lv2 , 36 vé pb + 13 vé k2 , km 2tr6 vàng

642,857 CARD
450,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - buôn , săn boss

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên săn boss & buôn tẩy full tl , vk +14 đồ full +13 khảm ngon cs oke , cánh +10 4% nộ +17 tl , cú lv16 cs 109 tl , mề cam +7 % máu +1 knpt % stbt % giáp hắc ám % kháng all ẩn 8 , 4đ tặng ngọc , nhiều nl mđ , max hành trang , 2745 klvt , 4 đục lv1 + 3 đục lv2 , 36 vé pb + 13 vé k2 , km 2tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ