#2161

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 112

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 , cánh +16 9% stđ – max +24 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +4 dòng +1 knpt , 106 hs , max hành trang , 954 tt , nhiều đồ cam không khóa , 19 vé pb , rất nhiều nl mề đay cấp 3 , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc , km 3tr7 vàng

700,000 CARD
490,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 112

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 , cánh +16 9% stđ – max +24 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +4 dòng +1 knpt , 106 hs , max hành trang , 954 tt , nhiều đồ cam không khóa , 19 vé pb , rất nhiều nl mề đay cấp 3 , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc , km 3tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ