#2165

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 72

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 , cánh +2 , pet cú , mề +6 2d stl , 21đ tặng ngọc , 93 hs , 461 klvt , 93 hs , 14 vé pb , km 1tr vàng

200,000 CARD
140,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 72

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 , cánh +2 , pet cú , mề +6 2d stl , 21đ tặng ngọc , 93 hs , 461 klvt , 93 hs , 14 vé pb , km 1tr vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Có đệ tử xt lv39 , cưỡi sói 1 tỉ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55 - mề ngon
350,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh 2% nộ , 101 hs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75
84,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ