#2181

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 93

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - cao +14 tl – max , cú max lv29 cs 80 tl , mề +4 2d stvl dòng thủ , 204 hs , 14 vé giờ vàng , 17 bvl , 1608 tt , 89 tg , max hành trang , 3 đục lv2 + 2 đục lv3 , tóc 100 ngọc

300,000 CARD
210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 93

Nổi bật: Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - cao +14 tl – max , cú max lv29 cs 80 tl , mề +4 2d stvl dòng thủ , 204 hs , 14 vé giờ vàng , 17 bvl , 1608 tt , 89 tg , max hành trang , 3 đục lv2 + 2 đục lv3 , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Đồ oke, cánh +3 2,6% nộ, dơi cs 14...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
105,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3, dơi lv12 cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
140,000đ
Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - lôi đài N1
189,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +9 3,8% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90
154,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, 307...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55
140,000đ
Vk +13 full +12 +13, cú cs 22 tl, m...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59
119,000đ