#2211

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 94

Nổi bật: Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +15 kl – max , dơi lv29 cs 76 tl , mề +3 2d stđ % thủ , 42đ tặng ngọc , 1363 hs , 208 tg , 74 vé pb , 94 lửa + 104 bình dầu , 40 rửa pk , 21 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , 2109 tt + 904 klvt , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , km 2tr6 vàng

300,000 CARD
222,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 94

Nổi bật: Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +15 kl – max , dơi lv29 cs 76 tl , mề +3 2d stđ % thủ , 42đ tặng ngọc , 1363 hs , 208 tg , 74 vé pb , 94 lửa + 104 bình dầu , 40 rửa pk , 21 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , 2109 tt + 904 klvt , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , km 2tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
111,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
296,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
199,800đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
222,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
111,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
125,800đ
Pet dơi cs 25 tl, 14đ tặng ngọc, 16...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, cú...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
222,000đ