#2211

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 94

Nổi bật: Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +15 kl – max , dơi lv29 cs 76 tl , mề +3 2d stđ % thủ , 42đ tặng ngọc , 1363 hs , 208 tg , 74 vé pb , 94 lửa + 104 bình dầu , 40 rửa pk , 21 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , 2109 tt + 904 klvt , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , km 2tr6 vàng

350,000 CARD
245,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 94

Nổi bật: Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13 , cánh +7 3,4% nộ +15 kl – max , dơi lv29 cs 76 tl , mề +3 2d stđ % thủ , 42đ tặng ngọc , 1363 hs , 208 tg , 74 vé pb , 94 lửa + 104 bình dầu , 40 rửa pk , 21 vé giờ vàng , max hành trang , nhiều nl mđ , 2109 tt + 904 klvt , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , km 2tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ