#2214

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 91

Nổi bật: Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 , cánh +8 3,6% nộ +14 kl , cú cs 61 tl , mề +6 2d stđ % stas , 398 hs , 1206 tt + 917 klvt , mề tím +1 , 17 vé giờ vàng , 8 lửa , 2 đục lv1 + 2 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc

320,000 CARD
224,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 91

Nổi bật: Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 , cánh +8 3,6% nộ +14 kl , cú cs 61 tl , mề +6 2d stđ % stas , 398 hs , 1206 tt + 917 klvt , mề tím +1 , 17 vé giờ vàng , 8 lửa , 2 đục lv1 + 2 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Có đệ tử xt lv39 , cưỡi sói 1 tỉ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55 - mề ngon
350,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ