#2221

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83 - chuyên lôi đài

Nổi bật: Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk +12 đồ +12 khảm ngon cs cao , cú lv23 cs 78 tl – oke , mề cam +7 2d stb dòng tt % stas % stbt ẩn 7 , tẩy điểm tl, 27đ tặng ngọc, 22 bvl, max hành trang, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 1tr2 vàng

378,378 CARD
280,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83 - chuyên lôi đài

Nổi bật: Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk +12 đồ +12 khảm ngon cs cao , cú lv23 cs 78 tl – oke , mề cam +7 2d stb dòng tt % stas % stbt ẩn 7 , tẩy điểm tl, 27đ tặng ngọc, 22 bvl, max hành trang, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 1tr2 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ 12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
Đệ Tử: Không
88,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, có đt, 6 món đồ +15...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108 - 6 món +15, mđ cam +7
Đệ Tử:
1,050,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
222,000đ
Vk +12 đồ 12 13, pet dơi lv18 cs 27...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 khảm ngọc 4 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75 - 3 món +15 1 món +14
Đệ Tử: Không
555,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +14 nhẫn +13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 77 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
333,000đ
Vk +13 đồ +13, mề cam +6 dòng sm %...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68 - full +13, mề cam +6
Đệ Tử: Không
185,000đ