#2221

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83 - chuyên lôi đài

Nổi bật: Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk +12 đồ +12 khảm ngon cs cao , cú lv23 cs 78 tl – oke , mề cam +7 2d stb dòng tt % stas % stbt ẩn 7 , tẩy điểm tl, 27đ tặng ngọc, 22 bvl, max hành trang, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 1tr2 vàng

400,000 CARD
280,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83 - chuyên lôi đài

Nổi bật: Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk +12 đồ +12 khảm ngon cs cao , cú lv23 cs 78 tl – oke , mề cam +7 2d stb dòng tt % stas % stbt ẩn 7 , tẩy điểm tl, 27đ tặng ngọc, 22 bvl, max hành trang, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 1tr2 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ