#2222

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - VIP

Nổi bật: Có đệ stđ 59 vk +13 đồ 12 13 mđ tím +6, cưỡi sói 1 tỉ, vk +15 mũ +15 đồ +13 +14 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs 91 tl , mề cam +7 2d stđ +1 kntc +1 knpt % bỏng lạnh ẩn 8, 5đ tặng ngọc, 134 hs, 186 bvl, 15 lửa, 2860 tt thoải mái đập đồ, max hành trang, nhiều nl mề đay cấp 3, 11 đục lv2, 1v đá 3 màu, nhiều đồ cam không khóa, cánh +7 +15 kl – max, 1 thẻ bạc gd vk khóa, tóc 50 ngọc

1,000,000 CARD
700,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - VIP

Nổi bật: Có đệ stđ 59 vk +13 đồ 12 13 mđ tím +6, cưỡi sói 1 tỉ, vk +15 mũ +15 đồ +13 +14 khảm ngon cs cao , cú max lv29 cs 91 tl , mề cam +7 2d stđ +1 kntc +1 knpt % bỏng lạnh ẩn 8, 5đ tặng ngọc, 134 hs, 186 bvl, 15 lửa, 2860 tt thoải mái đập đồ, max hành trang, nhiều nl mề đay cấp 3, 11 đục lv2, 1v đá 3 màu, nhiều đồ cam không khóa, cánh +7 +15 kl – max, 1 thẻ bạc gd vk khóa, tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ