#2224

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 108

Nổi bật: Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11 4,2% nộ +18 kl, dơi max lv29 cs 111 tl, mề +3, 15đ tặng ngọc, 147 hs, 13 đục lv1 + 4 đục lv2, 2436 tt + 987 klvt, tóc 100 ngọc, 48 vé giờ vàng

450,000 CARD
315,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 108

Nổi bật: Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11 4,2% nộ +18 kl, dơi max lv29 cs 111 tl, mề +3, 15đ tặng ngọc, 147 hs, 13 đục lv1 + 4 đục lv2, 2436 tt + 987 klvt, tóc 100 ngọc, 48 vé giờ vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ
Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83 - chuyên lôi đài
280,000đ
Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108
315,000đ
Vk +12 đồ oke, cánh +2 +9 tl, cú cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
119,000đ