#2224

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 108

Nổi bật: Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11 4,2% nộ +18 kl, dơi max lv29 cs 111 tl, mề +3, 15đ tặng ngọc, 147 hs, 13 đục lv1 + 4 đục lv2, 2436 tt + 987 klvt, tóc 100 ngọc, 48 vé giờ vàng

450,000 CARD
315,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 108

Nổi bật: Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11 4,2% nộ +18 kl, dơi max lv29 cs 111 tl, mề +3, 15đ tặng ngọc, 147 hs, 13 đục lv1 + 4 đục lv2, 2436 tt + 987 klvt, tóc 100 ngọc, 48 vé giờ vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ