#2262

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cánh +3 +10 tl 2,6% nộ, dơi lv24 cs 50 tl, mề tím +6 2d stl % máu % hồi máu % giảm kháng tất cả, 188 hs, nhiều nl mề đay, max hành trang, mề +4 2d stl % máu, tẩy điểm tl kl, 16đ tặng ngọc, tóc 100 ngọc

270,000 CARD
189,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cánh +3 +10 tl 2,6% nộ, dơi lv24 cs 50 tl, mề tím +6 2d stl % máu % hồi máu % giảm kháng tất cả, 188 hs, nhiều nl mề đay, max hành trang, mề +4 2d stl % máu, tẩy điểm tl kl, 16đ tặng ngọc, tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ