#2265

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 76

Nổi bật: Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% nộ, sói xám cs 53 tl, mề +1 2d stb, nhiều nl mề đay cấp 3, 107 klvt

150,000 CARD
111,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 76

Nổi bật: Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% nộ, sói xám cs 53 tl, mề +1 2d stb, nhiều nl mề đay cấp 3, 107 klvt

Tài khoản liên quan

Có đt psb 72, cưỡi sói 8 tỉ, vk +13...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - vip
Đệ Tử:
333,000đ
Có đt, vk +10, cánh +8 3,6% nộ, cú...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử:
125,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +12, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 100 - mđ +7
Đệ Tử: Không
259,000đ
Có đt stđ 75 pet dơi mđ +3, vk +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử:
185,000đ
Chuyên săn boss, cưỡi sói 1 tỉ, vk...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 39 - săn boss
Đệ Tử: Không
199,800đ
Vk +12 váy +12, cánh +2, 7đ tặng ng...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
88,800đ
Đồ ổn, 50 hs, 4 đục lv2
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
51,800đ
Đồ +12, cánh +3 +11 tl – max, dơi l...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 80
Đệ Tử: Không
185,000đ