#2269

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 55

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, 307 hs, 15 bvl, 1145 tt đập đồ, max hành trang, túi hành trang, nhiều đồ tím không khóa, 20đ tặng ngọc, tóc 100 ngọc, km 1tr1 vàng

200,000 CARD
140,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 55

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, 307 hs, 15 bvl, 1145 tt đập đồ, max hành trang, túi hành trang, nhiều đồ tím không khóa, 20đ tặng ngọc, tóc 100 ngọc, km 1tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ