#2290

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - săn boss , k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, chuyên k6 & săn boss, vk +13 full +13 khảm oke, cánh +4 2,8% nộ, cú lv22 cs 47 tl, mề tím +6 2d stb % hồi máu % cm % stbt, 35đ tặng ngọc, 324 hs, 141 tg, 262 bvl, 18 vé giờ vàng, max hành trang, 879 tt, 18 sách exp, 9 đục lv1 + 4 đục lv2 + 6 đục lv3, nhiều ngọc khảm, tóc 100 ngọc

400,000 CARD
280,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - săn boss , k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, chuyên k6 & săn boss, vk +13 full +13 khảm oke, cánh +4 2,8% nộ, cú lv22 cs 47 tl, mề tím +6 2d stb % hồi máu % cm % stbt, 35đ tặng ngọc, 324 hs, 141 tg, 262 bvl, 18 vé giờ vàng, max hành trang, 879 tt, 18 sách exp, 9 đục lv1 + 4 đục lv2 + 6 đục lv3, nhiều ngọc khảm, tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ