#2302

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Có đệ tử xt 74 vk +12, vk +13 đồ 12 13, cánh +7 +14 tl – gần max, pet cú lv19 cs 75 tl, mề tím +6 2d stb % máu % hồi máu, 832 hs, 189 bvl, 36 vé k2 + 93 vé pb, 104 lửa + 92 bình dầu, 146 tg, 156 rửa pk, 1525 tt, max hành trang, nhiều nl mề đay xanh, 44 đục lv1 + 30 đục lv2 + 1 đục lv3, nhiều ngọc khảm, có túi hành trang : 13 vé giờ vàng, 18đ tặng ngọc, tóc 50 ngọc

300,000 CARD
210,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Có đệ tử xt 74 vk +12, vk +13 đồ 12 13, cánh +7 +14 tl – gần max, pet cú lv19 cs 75 tl, mề tím +6 2d stb % máu % hồi máu, 832 hs, 189 bvl, 36 vé k2 + 93 vé pb, 104 lửa + 92 bình dầu, 146 tg, 156 rửa pk, 1525 tt, max hành trang, nhiều nl mề đay xanh, 44 đục lv1 + 30 đục lv2 + 1 đục lv3, nhiều ngọc khảm, có túi hành trang : 13 vé giờ vàng, 18đ tặng ngọc, tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ