#2317

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - buôn

Nổi bật: Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6% nộ, cú lv19 cs 77 tl, mđ +1 % máu, 21đ tặng ngọc, 191 hs, 56 bvl, vk cbl 95 +13 không khóa, nhiều nl mề đay cấp 3, 2 tóc 100 ngọc, còn 14 ngọc, km 2tr5 vàng

250,000 CARD
175,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 94 - buôn

Nổi bật: Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6% nộ, cú lv19 cs 77 tl, mđ +1 % máu, 21đ tặng ngọc, 191 hs, 56 bvl, vk cbl 95 +13 không khóa, nhiều nl mề đay cấp 3, 2 tóc 100 ngọc, còn 14 ngọc, km 2tr5 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ