#2324

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 75

Nổi bật: Cưỡi sói 4 tỉ, vk +11 đồ 12, cánh +5, mđ +2 2d stđ, 213 hs, 79 bvl, nhiều đồ cam

150,000 CARD
105,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 75

Nổi bật: Cưỡi sói 4 tỉ, vk +11 đồ 12, cánh +5, mđ +2 2d stđ, 213 hs, 79 bvl, nhiều đồ cam

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 ti, đồ oke, cú lv23 cs 5...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
154,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - buôn
175,000đ
Vk +13, dơi cs 30 tl, 25 hs, 266 tt...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
119,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ, vk +11 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75
105,000đ
Chuyên săn boss & k6, vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - săn boss
154,000đ
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
875,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12 khảm ok, pe...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 64
105,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +10 6% nộ - MAX...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
154,000đ