#2335

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ

Nổi bật: Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh, 35 slot sói 1 tỉ, có thể cho thuê sói 1 tỉ hoặc đem bán

1,081,081 CARD
800,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ

Nổi bật: Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh, 35 slot sói 1 tỉ, có thể cho thuê sói 1 tỉ hoặc đem bán

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83 - mề cam +7, full shop tóc :D
Đệ Tử: Không
236,800đ
Vk +12 đồ +12, cánh +7 +15 kl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
222,000đ
Có đt, vk +12 đồ +12, cánh +5 +12 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
222,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6% nộ, cú...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 89 - pet cs cao
Đệ Tử: Không
185,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +15 đồ +13 khảm o...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
Đệ Tử: Không
310,800đ
Vk +12 đồ 12, cánh +3 +11 kl, pet d...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74
Đệ Tử: Không
125,800đ
Có đt, vk +12 nhẫn +12, cánh +6 3,2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
199,800đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +4, cú l...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
185,000đ