#2337

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên khu 6 & săn boss, vk +15 găng tay +14 đồ +13, cú lv16 cs 60 tl, mề cam +6 dòng thủ % máu % stbt % giảm stl ẩn 8, 50 hs, 2 lọ thuốc tăng trưởng, max hành trang, 855 tt, có túi hành trang, tóc 50 ngọc

500,000 CARD
350,000 ATM

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên khu 6 & săn boss, vk +15 găng tay +14 đồ +13, cú lv16 cs 60 tl, mề cam +6 dòng thủ % máu % stbt % giảm stl ẩn 8, 50 hs, 2 lọ thuốc tăng trưởng, max hành trang, 855 tt, có túi hành trang, tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ