#2340

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - 4 món +15

Nổi bật: 4 món đồ +15, đồ +13, cánh +4 +12 tl – max, cú max lv29 cs 74 tl, mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa, mề tím +7 % thủ % hồi máu % tàng hình, 24đ tặng ngọc, 1108 hs, 407 tg, 129 vé pb, max hành trang, có túi hành trang : 81 đục lv1 + 50 đục lv2, rất nhiều nl mđ cấp 3 và mề đay không khóa, 1 trứng cú, 218 rửa pk, 202 lửa + 194 bình dầu, 8400 tt + 3900 klvt thoải mái đập +13, tóc 100n, bang chủ bang D47

950,000 CARD
665,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85 - 4 món +15

Nổi bật: 4 món đồ +15, đồ +13, cánh +4 +12 tl – max, cú max lv29 cs 74 tl, mề cam +7 2d stl % pst % bỏng lửa, mề tím +7 % thủ % hồi máu % tàng hình, 24đ tặng ngọc, 1108 hs, 407 tg, 129 vé pb, max hành trang, có túi hành trang : 81 đục lv1 + 50 đục lv2, rất nhiều nl mđ cấp 3 và mề đay không khóa, 1 trứng cú, 218 rửa pk, 202 lửa + 194 bình dầu, 8400 tt + 3900 klvt thoải mái đập +13, tóc 100n, bang chủ bang D47

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ