#2350

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 95 - cướp

Nổi bật: Có đệ tử, đi cướp, vk +13 đồ +13 chỉ số cao, cú lv19 cs 86 tl, cánh +9 +17 kl, mề +4 2d stđ, 14đ tặng ngọc, 737 hs, 1622 tt, 63 đục lv1 + 34 đục lv2, có túi hành trang, 19 vé pb, nhiều ngọc khảm & nl mđ

300,000 CARD
210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 95 - cướp

Nổi bật: Có đệ tử, đi cướp, vk +13 đồ +13 chỉ số cao, cú lv19 cs 86 tl, cánh +9 +17 kl, mề +4 2d stđ, 14đ tặng ngọc, 737 hs, 1622 tt, 63 đục lv1 + 34 đục lv2, có túi hành trang, 19 vé pb, nhiều ngọc khảm & nl mđ

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ