#2352

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87 - mề đay +7 ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Đi buôn, vk +13 đồ 12 13 khảm oke, cánh +4 +12 tl, cú lv15 cs 82 tl, mề cam +7 2d stb % bỏng lửa % lú lẫn % giảm stđ, 25đ tặng ngọc, 191 tg, max hành trang, có túi hành trang, tóc 100 ngọc

400,000 CARD
280,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87 - mề đay +7 ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Đi buôn, vk +13 đồ 12 13 khảm oke, cánh +4 +12 tl, cú lv15 cs 82 tl, mề cam +7 2d stb % bỏng lửa % lú lẫn % giảm stđ, 25đ tặng ngọc, 191 tg, max hành trang, có túi hành trang, tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ