#2353

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 111 - NGON

Đệ Tử:

Nổi bật: Đt stđ 75, vk +14 đồ +13 khảm oke, cánh +15 5% nộ +22 kl, cú max lv29 cs max 128 tl, mề cam +7 dòng thủ +1 knpt % stbt % bỏng lạnh ẩn 10, 1676 hs, 62 vé pb, 75 bvl, 24 lửa, 113 rửa pk, 46 vé giờ vàng, 5015 tt + 3617 klvt thoải mái đập đồ +13, max hành trang, 2v đá 3 màu, có sẵn nhiều đồ stđ 115 +13, tóc 100n, còn 46n, km 2tr vàng

650,000 CARD
455,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 111 - NGON

Đệ Tử:

Nổi bật: Đt stđ 75, vk +14 đồ +13 khảm oke, cánh +15 5% nộ +22 kl, cú max lv29 cs max 128 tl, mề cam +7 dòng thủ +1 knpt % stbt % bỏng lạnh ẩn 10, 1676 hs, 62 vé pb, 75 bvl, 24 lửa, 113 rửa pk, 46 vé giờ vàng, 5015 tt + 3617 klvt thoải mái đập đồ +13, max hành trang, 2v đá 3 màu, có sẵn nhiều đồ stđ 115 +13, tóc 100n, còn 46n, km 2tr vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ