#2405

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59

Đệ Tử: Không

Nổi bật: chuyên săn boss Xà Nữ, vk +14 đồ +13 cs oke, 162 hs, 17 vé pb, còn 5n

200,000 CARD
148,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59

Đệ Tử: Không

Nổi bật: chuyên săn boss Xà Nữ, vk +14 đồ +13 cs oke, 162 hs, 17 vé pb, còn 5n

Tài khoản liên quan

Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
111,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
296,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
199,800đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
222,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
111,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
125,800đ
Pet dơi cs 25 tl, 14đ tặng ngọc, 16...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, cú...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
222,000đ