#2406

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12, pet cú cs 36 tl, 26đ tặng ngọc, 64 tg, 24 bvl, max hành trang

160,811 CARD
119,000 ATM

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12, pet cú cs 36 tl, 26đ tặng ngọc, 64 tg, 24 bvl, max hành trang

Tài khoản liên quan

Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
111,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
296,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
199,800đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
222,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
111,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
125,800đ
Pet dơi cs 25 tl, 14đ tặng ngọc, 16...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, cú...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
222,000đ