#2779

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 83

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13, cánh +6 3,2% nộ, cú cs 67 tl, mề +2, 8đ tặng ngọc, 23 hs, 4 đục lv2 + 1 đục lv3, 7 vé pb, tóc 100n

170,000 CARD
136,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 83

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13, cánh +6 3,2% nộ, cú cs 67 tl, mề +2, 8đ tặng ngọc, 23 hs, 4 đục lv2 + 1 đục lv3, 7 vé pb, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
240,000đ
Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89 - vk +15 mề cam +7
Đệ Tử:
480,000đ
Cưỡi sói 2 tỷ, đồ +13, pet cú, 44 h...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 63
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt mđ +2, vk +13 khảm ngọc 4 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75 - vk 13 ngọc 4
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +6 3,2% nộ, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
176,000đ