#3432

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 89 - mề cam +7

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame to, cánh +6 3,2% nộ, pet dơi lv26 cs 31 tl, mề cam +7 2d stvl dòng tl tt % né % pst, 509 hs, nhiều kẹo pet, 2688 tt + 1784 klvt đập đồ, max hành trang, 3 trứng pet bóng ma, tóc 100n

400,000 CARD
320,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 89 - mề cam +7

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame to, cánh +6 3,2% nộ, pet dơi lv26 cs 31 tl, mề cam +7 2d stvl dòng tl tt % né % pst, 509 hs, nhiều kẹo pet, 2688 tt + 1784 klvt đập đồ, max hành trang, 3 trứng pet bóng ma, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 mũ +12, pet s...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 94 - pet sói xám
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - có 1507 ngọc
Đệ Tử:
420,000đ
Vk +12, pet cú lv19 cs 45 tl, mề +2...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
320,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, p...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +14 đồ 12 13, 368...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 60
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử:
280,000đ