#3449

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 59 - chuyên săn boss, k6

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, pet cú lv19 cs 57 tl, mề tím +4 2d stđ % stbt, 97 hs, 1910 tt + 1297 klvt đập đồ, max hành trang, 1 lọ tẩy t/năng, dư 1 mđ +1 % thủ

270,000 CARD
216,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 59 - chuyên săn boss, k6

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, pet cú lv19 cs 57 tl, mề tím +4 2d stđ % stbt, 97 hs, 1910 tt + 1297 klvt đập đồ, max hành trang, 1 lọ tẩy t/năng, dư 1 mđ +1 % thủ

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, p...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử:
216,000đ
Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử:
256,000đ
Vk +15 nhẫn +14 đồ +13 cs cao, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 118 - dame to, săn boss
Đệ Tử: Không
640,000đ
Có đt, vk +13 mũ 12, cánh +4 2,8% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 nhẫn +13, pet cú lv19 cs 44...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +14 nhẫn +13 khảm 2d, mề +4 2d s...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 49
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 nhẫn +13, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ