#3477

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 92

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nhẫn +13, cánh +5 3% nộ, pet dơi lv22 cs 127 tl – gần max, mề tím +6 dòng thủ +1 kntc % stbt, 2638 hs, nhiều kẹo pet, 5k tt + 1k8 klvt đập đồ, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 2tr3 vàng

320,000 CARD
256,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 92

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nhẫn +13, cánh +5 3% nộ, pet dơi lv22 cs 127 tl – gần max, mề tím +6 dòng thủ +1 kntc % stbt, 2638 hs, nhiều kẹo pet, 5k tt + 1k8 klvt đập đồ, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n, km 2tr3 vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, p...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử:
216,000đ
Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử:
256,000đ
Vk +15 nhẫn +14 đồ +13 cs cao, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 118 - dame to, săn boss
Đệ Tử: Không
640,000đ
Có đt, vk +13 mũ 12, cánh +4 2,8% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 nhẫn +13, pet cú lv19 cs 44...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +14 nhẫn +13 khảm 2d, mề +4 2d s...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 49
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 nhẫn +13, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ