#3686

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88 - mề cam +6 ngon

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl, pet dơi lv28 cs 63 tl, mề cam +6 2d stđ % cm % pst +1 knpt, 56đ tặng ngọc, tóc 50n

270,000 CARD
216,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88 - mề cam +6 ngon

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl, pet dơi lv28 cs 63 tl, mề cam +6 2d stđ % cm % pst +1 knpt, 56đ tặng ngọc, tóc 50n

Tài khoản liên quan

Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử:
176,000đ
Có đt xtđ 85 pet dơi cs 99 tl, vk +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96 - pet max 2d 128, cánh +17 nộ 3%
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt, vk +12, pet dơi cs 25 tl, mđ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13, cánh +13 6,6%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 115 - cánh nộ 4% max
Đệ Tử:
680,000đ
Có đt xt 66, vk +14 đồ 12, cánh +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 96 - vk +14, 526đ ct
Đệ Tử:
320,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12 khảm ok...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt xtđ 59 pet cú mđ +3, vk +13 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 91 - lôi đài
Đệ Tử:
320,000đ