#3841

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 99

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +10 4% nộ 3% stđ – max +18 kl – max, pet cú lv19 cs 121 tl, mđ cam +7 2d stđ dòng tl % máu ẩn 8, 822 bvl, max hành trang, túi hành trang, 3k5 tt + 1k8 klvt đập đồ, 31 vé buôn, nhiều nl mđ & đồ cam không khoá, 13 đục lv1 + 17 đục lv2 + 9 đục lv3, tóc 100n, km 2tr vàng

500,000 CARD
400,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 99

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +10 4% nộ 3% stđ – max +18 kl – max, pet cú lv19 cs 121 tl, mđ cam +7 2d stđ dòng tl % máu ẩn 8, 822 bvl, max hành trang, túi hành trang, 3k5 tt + 1k8 klvt đập đồ, 31 vé buôn, nhiều nl mđ & đồ cam không khoá, 13 đục lv1 + 17 đục lv2 + 9 đục lv3, tóc 100n, km 2tr vàng

Tài khoản liên quan

Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xt 66, vk +14 đồ 12, cánh +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 96 - vk +14, 526đ ct
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt xtđ 59 pet cú mđ +3, vk +13 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 91 - lôi đài
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt, cánh +10 4% nộ +17 tt 3% stđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt, vk +12 mũ +12, pet cú, mđ tí...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
400,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 3,8% nộ - max...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
120,000đ