#3879

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 95 - giáp chicken vv

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 59 giày +14 pet dơi, vk +13 đồ +13, cánh +14 5,8% nộ - cao +21 tt, pet cú lv22 cs max 128 tl, giáp chicken vv, mđ cam +7 2d stđ dòng +1 kntc % giảm stđ % giảm kháng tất cả, 10đ tặng ngọc, 413 bvl, 1k2 hs, max hành trang, túi hành trang, nhiều nl mđ & kẹo pet, 2 trứng pet bóng ma, 95 rửa pk, còn 18 ngọc, km 2tr1 vàng

700,000 CARD
560,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 95 - giáp chicken vv

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 59 giày +14 pet dơi, vk +13 đồ +13, cánh +14 5,8% nộ - cao +21 tt, pet cú lv22 cs max 128 tl, giáp chicken vv, mđ cam +7 2d stđ dòng +1 kntc % giảm stđ % giảm kháng tất cả, 10đ tặng ngọc, 413 bvl, 1k2 hs, max hành trang, túi hành trang, nhiều nl mđ & kẹo pet, 2 trứng pet bóng ma, 95 rửa pk, còn 18 ngọc, km 2tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Có đt, vk +13 đồ 12 13, 1k điểm ct,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 106 - chuyên buôn, 1k điểm ct
Đệ Tử:
440,000đ
Vk +13, cánh +8 3,6% nộ, pet sói xá...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +16 5,2% nộ 9...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 107
Đệ Tử: Không
400,000đ
Vk +12 nhẫn 12, cánh +2, pet cú, mđ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +13 nhẫn +13, cánh +5 3% nộ, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 90
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, pet dơi cs 17 tl, có 3v đá...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - có 3v đá 3 màu
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, cánh +5 3% nộ, pet dơi cs 2...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
136,000đ