#3886

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 89

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh +6 3,2% nộ, pet cú max lv29 cs 76 tl, mđ cam +7 dòng sm % cm % né % pst % kháng tất cả % giảm stl, 25đ tặng ngọc, 586 hs, max hành trang, túi hành trang, nhiều nl mđ

375,000 CARD
300,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 89

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh +6 3,2% nộ, pet cú max lv29 cs 76 tl, mđ cam +7 dòng sm % cm % né % pst % kháng tất cả % giảm stl, 25đ tặng ngọc, 586 hs, max hành trang, túi hành trang, nhiều nl mđ

Tài khoản liên quan

Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xt 66, vk +14 đồ 12, cánh +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 96 - vk +14, 526đ ct
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt xtđ 59 pet cú mđ +3, vk +13 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 91 - lôi đài
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt, cánh +10 4% nộ +17 tt 3% stđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt, vk +12 mũ +12, pet cú, mđ tí...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
400,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 3,8% nộ - max...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
120,000đ