#4030

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 109 - săn boss ksdn

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ, pet dơi lv20 cs 94 tl, mđ +3 2d stđ, 26đ tặng ngọc, 4k9 tt đập đồ, nhiều nl mđ, hành trang x3, 142 vé buôn, 2 trứng pet, 11 vé k2, 101 lửa, tóc 50n, còn 12 ngọc, km 2tr4 vàng

325,000 CARD
260,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 109 - săn boss ksdn

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ, pet dơi lv20 cs 94 tl, mđ +3 2d stđ, 26đ tặng ngọc, 4k9 tt đập đồ, nhiều nl mđ, hành trang x3, 142 vé buôn, 2 trứng pet, 11 vé k2, 101 lửa, tóc 50n, còn 12 ngọc, km 2tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
260,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
700,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ